Chi tiết về Tác giả

Lê Thanh Hải, Cao Đại học Ngoại ngữ Huế