Chi tiết về Tác giả

Hương Thảo, Lê Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội